18 Şubat 2014 Salı

Yeter Gıda Mühendislerine Laf Çakıp Prim Kazandığınız!

Piyasada basılmış kitabını satmak için, sağa sola konferanslara toplantılara televizyonlara davet edilmek için uğraşan bir gıda mühendisi var mı biliyor musunuz?

Hayır.

Akşam haberlerinde flaş flaş flaş bilmemne gıdada ölüm tehlikesi diye bir gıda mühendisini korkutucu açıklamalar yaptığını duydunuz mu hiç hayatınızda?

Hayır.

Gıdalardaki özellikle tavuk ve sütte sanki çooookkkk büyük problemler varmış gibi döndürüp döndürüp halkı korkutan ama çok tüketilen kırmızı biberdeki, incirdeki, pekmezdeki, kanserojen tehlikesinden hiçççç bahsetmeyen onkolog var ama.

Adının önündeki Prof mertebesini tütün eksperliğinden ya da kimya alanından almış olup da masusçuktan çay ve kozmetik satan kişiler de var.

Durup durup bir işlenmiş gıdalara takılmalar, paketlenmiş herşey tu kaka yaklaşımı, gıdanın mühendisliği mi olur söylemi beni harbiden harbiden bıktırdı.

En son Canan Karatay Hoca'nın muhtemelen takipçilerinden gelen bir Facebook iletisi bizim Gıda Mühendisleri Odası'nın canına tak demiş. Detaylar aşağıda. Canan Hoca'nın kitaplarını ben de altını çize çize okudum ve çoğunlukla destekliyorum tavsiye ettiklerini. Yalnız artık yeter diyorum ve ben de bu Kamuoyu Bilgilendirmesi'nin altına imzamı atıyorum. Gidin kendinize başka bir rant kapısı bulun. 4 sene ağır bir eğitimden geçmiş gıda mühendislerine durup durup laf atıp prim sağlayacağınıza, asgari ücret bile vermeyen gıda patronlarına, gıda teroristlerine dikkat etmesi için halkı uyarın. Toplum sağlığı çoluk çocuk herkesin iyi beslenmesi için biz gıda mühendisleri gerekliyiz, bir mühendis bile çalıştırmayan merdiven altı üreticiler değil.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ve Üniversitelerden
Kamuoyuna Bilgilendirme  
17.02.2014
13 Şubat 2014 tarihinde https://tr-tr.facebook.com/Canan.Efendigil.Karatay adresi üzerinden sosyal medyada
Canan Efendigil Karatay adıyla "Gıda Mühendisliği diye bir saçmalık çıktı! Gıda doğal olmalı neyin mühendisliği
bu? Gıda Mühendisliği olmaz!" yorumunu paylaşmıştır.

Facebook sayfası üzerinden paylaşmış olan bu ifadeler son derece cahilce, bilim ahlakından uzak ve haddini
aşan ifadelerdir. Bu yorumla ilgili olarak, Sayın Karatay‘a ulaşılmış,  bilgilendirme yapılmaya çalışılmış ve
bu açıklama kendisi tarafından yapılmadı ise bunun ilgili tüm taraflara açıklanması için birlikte basın açıklaması
yapmak amacıyla görüşme yapılmasına gayret gösterilmiş, ancak kendisinin görüşmeyi/açıklama yapmayı
reddetmesi nedeniyle bir sonuca ulaşılamamıştır. 

15.02.2014 tarihinde yine aynı sayfada, söz konusu sayfanın bir Facebook Fan sayfası olduğu; Prof. Dr. Canan
Efendigil Karatay ile hiçbir ilgisi bulunmadığı, paylaşımların bir kısmını Prof. Dr. Canan Karatay‘ın gazete ve
televizyon röportajlarından alıntı olduğu açıklanmıştır. Açıklamada; bu açıklamayı yapan kişi veya kurumun
ismi olmadığı gibi, bugüne kadar kendi adıyla gündeme yansıyan ve büyük tepki alan cümlelere
Prof. Dr. Canan Karatay‘dan da bir açıklama, yalanlama veya özür mesajı gelmemiştir.  

Bilim insanı iddiası ile toplumla sürekli görüşlerini paylaşmayı ve doğru yönlendirme görevini üstlenmeyi misyon
edinmiş görünen bir uzmanın, başta kendi mesleğine olmak üzere farklı disiplinlerde yetişmiş olan uzmanlara
olan saygısı ve sahip olması gereken etik kurallar gereği böyle bir yorumu yapmayacağı ortadadır.
Aksine bir durum, kendisine verilen eğitimi, bilimi ve etik değerlerini inkâr etmesi anlamına 
gelecektir. 

Bizler en az 30 yıldır bu ülkede gıda mühendisliği eğitimi veren üniversiteler ve bu mesleği temsil eden kamu
kurumu niteliğinde meslek odası olarak şunların bilinmesini arzu ediyoruz:

   -Doğal olan her şey daima sağlıklı anlamına gelmemektedir. Son derece faydalı doğal gıdaların yanı sıra,
toksik olan ve tüketilmesinde sakınca olan veya işlendikten sonra güvenli hale gelen pek çok gıda vardır. 
Hatta eğer gerekli kontroller sağlanmazsa güvenli olabilecek pek çok ürün de sağlık riskleri içerebilir.
Örneğin, bazı küfler tarafından üretilen mikotoksinler doğal koşullarda üretimde ortaya çıkar, önlemenin
yolu ise bu üretim sürecinde bu tehlikeyi önleyecek bir sistemi kurmaktan geçmektedir.
Köyde üretilmiş, evde kurutulmuş diye özellikle tercih ettiğimiz kırmızıbiberin ne denli temiz koşullarda
olursa olsun eğer parçalanmadan kurutulmuşsa aflatoksin içerme ihtimalinin yüksek olduğunu hangi ev
kadını, kaç çiftçi bilmektedir?

   -Ekmek de dâhil neredeyse tükettiğimiz tüm gıdalar (çiğ tüketilen sebze meyve hariç) ister ev koşullarında,
isterse sanayide üretilsin "işlenmiş ürün"dür. İşleme ve muhafaza bir zorunluluktur. Doğada un yoktur, bizlerin
tükettiği hali ile şeker yoktur. Yoğurt ve peynir yoktur.  Bir an için değirmenlerin, fırınların, kurutma
tesislerinin, süt fabrikalarının, zeytinyağı tesislerinin kapatıldığını düşünelim.  Güvenli, besleyici ve lezzetli
gıdaların her mevsimde ve her yörede bulunabilirliğini kim sağlayacaktır?

   -Gıda mühendisleri; hammaddeden gelen besin öğelerini maksimum düzeyde koruyarak,    minimum
kayıpla üretiminden tüketimine kadarki tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli ve kaliteli gıda üretilmesi
temelinde eğitim alırlar. Bu temelle, geleneksel yöntemler de dâhil gıdaların üretiminde var olan sağlık
sorunlarının tespit edilerek bu sorunların önlenmesi, gıda üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, gıda
maddelerinin ambalajlanması ve depolanması, üretilen gıdaların kalite kontrollerinin ve resmi denetimlerinin
yapılması, gıda alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi  konularında görev ve sorumluluklar
alırlar.

   -Değişen dünyada değişen tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere ürün çeşitlenmesi/yeni 
ürünlerin oluşturulması için de gıda işletmeleri ve gıda konusunda uzmanlaşmış meslek grupları vazgeçilmezdir. 

   -Sağlıklı yaşam için güvenilir gıdaya ulaşmak önemlidir. Hassas gruplar yani hastalar, yaşlılar ve bebekler,
metabolik rahatsızlığı olanlar başta olmak üzere, tüm bireyler tarafından tüketilen gıdaların ulaşılabilir ve
güvenilir olması, gıda bilimi ve onun uygulayıcıları olan gıda profesyonellerinin varlığı ile mümkündür. 
Bilinmelidir ki çölyak hastalarına glutensiz ürün üretmek, laktozu tolere edemeyen bünyelere laktozsuz süt
üretmek, kendi başına beslenemeyecek kadar hasta olan kişilere enteral beslenme ürünlerini üretmek,
uzayda tüketilecek gıdaları üretmek bir mühendislik işidir.

   -Dünyada ve ülkemizde gıda bilimi ve bu bilim ışığında bilgi ve donanımını hizmete dönüştüren meslek
mensupları olmazsa güvenilir gıdaya ulaşmak tesadüflere kalacak, dengeli ve yeterli beslenme için gerekli
ürünlerin birçoğuna ulaşmak hayal olacaktır.

   -Gıda Mühendisleri, gıda güvenilirliğinin sağlanmasında temel mesleklerden biridir. Ülkemizde, dört yıl
boyunca mühendis yaklaşımıyla "en iyi, en güvenilir gıdanın" nasıl üretileceği konusunda eğitim alan
meslektaşlarımız, güvenilir gıdanın üretiminde görev almaya devam ederek halkımızın güvenilir gıdaya
ulaşmasında anahtar rol alma görev ve misyonunu sürdürecektir.

Tüm bu doğruları kamuoyu ve tüketicilerin dikkatine sunuyor; söz konusu paylaşımla ilgili hukuki
haklarımız saklı kalmak kaydıyla Prof. Dr. Canan Karatay‘ı bu konuda bir açıklama yapmaya ve kendi
adıyla paylaşılan ifadeleri düzeltmeye davet ediyoruz. Bu ve benzeri olaylar sıklıkla yaşanmakta ve
kamuoyunun güvenli gıdaya ulaşımda algısını olumsuz etkilemektedir. İlgili kişileri, hali hazırda görev yaptığı
kurumları, kamu otoritelerini ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarını göreve çağırıyoruz.  

Doç. Dr. Osman KOLA
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Sertaç ÖZER
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Doç. Dr. Veli GÖK
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Mehmet İNAN
Akdeniz Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Aydın ÖZTAN
Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Aziz EKŞİ
Ankara Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Barbaros ÖZER
Ankara Üniversitesi
Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Celalettin KOÇAK
Ankara Üniversitesi
Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Filiz YANGILAR
Ardahan Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Mükerrem KAYA
Atatürk Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. M. Murat KARAOĞLU
Atatürk Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Yrd. Doç. Dr. Ayla ARSLANER
Bayburt Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Doç. Dr. A. Kemal SEÇKİN
Bursa Teknik Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Semra KAYAARDI
Celal Bayar Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Ersel OBUZ
Celal Bayar Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Cengiz CANER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Oğuz AYDEMİR
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Deniz BAŞ
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU           
Çukurova Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Zerrin ERGİNKAYA
Çukurova Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Hüseyin ERTEN
Çukurova Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Şebnem TAVMAN
Ege Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Taner BAYSAL
Ege Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Yekta GÖKSUNGUR
Ege Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Ali Rıza TEKİN
Gaziantep Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Özlem AKPINAR
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Halil VURAL
Hacettepe Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Ümran UYGUN
Hacettepe Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Hamit KÖKSEL
Hacettepe Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Ayhan ATLI
Harran Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Yrd. Doç. Dr. A. Sabri ÜNSAL
Harran Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. İbrahim HAYOĞLU
Harran Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Doç. Dr. K. Savaş BAHÇECİ
Hitit Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Yrd. Doç. Dr. Önder YILDIZ
Iğdır Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Bayram YURT
Iğdır Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Şükrü KARATAŞ
İstanbul Aydın Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK
İstanbul Teknik Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU
İstanbul Teknik Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Nazan TURHAN
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Özlem TURGAY
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Levent İNANÇ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUNER
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KÖTEN
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Yusuf YILMAZ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. İbrahim EKİZ
Mersin Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Mahir TURHAN
Mersin Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Ali BATU
Mevlana Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Yahya Kemal AVŞAR
Mustafa Kemal Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Zehra GÜLER
Mustafa Kemal Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Yrd. Doç. Dr. Emir Ayşe ÖZER
Mustafa Kemal Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Namık Kemal Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Nesimi AKTAŞ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Zeliha YILDIRIM
Niğde Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Metin YILDIRIM
Niğde Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. M. Hikmet BOYACIOĞLU
Okan Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Faik KOCA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Doç. Dr. Zekai TARAKÇI
Ordu Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Alev BAYINDIRLI
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tülin ÖZ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Aydın YAPAR
Pamukkale Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Yrd. Doç. Dr. Serpil ÖZTÜRK
Sakarya Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Nihat AKIN
Selçuk Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Mustafa KARAKAYA
Selçuk Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Zeynep SEYDİM
Süleyman Demirel Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU
Uludağ Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Mustafa ÖZİLGEN
Yeditepe Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Artemis KARAALİ
Yeditepe Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Muhammet ARICI
Yıldız Teknik Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. İsmail Sait DOĞAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Ü.
Prof. Dr. Kadir HALKMAN
Gıda Teknolojisi Derneği
Dernek Başkanı
Recep ÖZMETİN
TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi
Petek ATAMAN
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Bediha DEMİRÖZÜ
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu II. Başkanı
Serdar Alp SUBAŞI
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Sayman Üye
Fatmagül ÇIRA
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Yazman Üye
Dr. Şennur ÖZKAYA
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
Sevda KARA
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
Eylem Başak KAYA ÇETİNER
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Aykut AYTAÇ
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası / Hacettepe Üniversitesi
Yönetim Kurulu Y. Üyesi / Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Fikret OKANT
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Y. Üyesi
Nazan MARAŞ
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Y. Üyesi
Özlem SARIOĞLU
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Y. Üyesi
Bahar OKYAY
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Y. Üyesi

4 yorum:

bahar yorgun dedi ki...

ben gıda denetçisiyim. işletmelerde çalışan mühendisleri görünce içim acıyor çay getir şunu ver bunu ver diyen o kadar çok patron var ki. mühendisi babasının uşağı gibi ya da mecburiyetten çalıştırılan boşa para yiyenler olarak görüyorlar.

Diyetisyen Serap Orak dedi ki...

Yazınızı çok beğendim ve twitterda da paylaştım. Malesef ben Karatay'ın nadiren konuştuğu doğru sözleri dışında hiçbir konuştuğunu onaylamıyor ve beğenmiyorum. Blogunuz çok güzel, kolay gelsin, sevgiler...

GM dedi ki...

Cansınız dostlar teşekkürler.

Unknown dedi ki...

Bu kadın düpedüz saçmaladı artık, meslektaşınız olarak her dediğinize katılıyorum. Sevgiler :)